CRITC

CENTRE DE RECERCA, INNOVACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

DIRECCIÓ GENERAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

TARRAGONA

LÍNIES DE TREBALLMETODOLOGIES EDUCATIVES I TECNOLOGIES DIGITALS AVANÇADESESPAI DE TECNOLOGIA APLICADA

ESPAI 4.0ELECTROMOBILITAT

COTXE HÍBRID i ELÈCTRIC