CRITC

CENTRE DE RECERCA, INNOVACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

DIRECCIÓ GENERAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

TARRAGONA

LÍNIES DE TREBALL



METODOLOGIES EDUCATIVES I TECNOLOGIES DIGITALS AVANÇADES



ESPAI DE TECNOLOGIA APLICADA

ESPAI 4.0



ELECTROMOBILITAT





COTXE HÍBRID i ELÈCTRIC