Comissió de coeducació

Institut Alt Penedès

Què és la comissió de coeducació?

La comissió de coeducació de l'Institut Alt Penedès es va formar durant el curs 2020-21 i és l’encarregada de fomentar l’aplicació de la coeducació de manera transversal al centre. La seva finalitat és promoure la igualtat d’oportunitats de noies i nois tot incorporant la perspectiva de gènere i la mirada interseccional a l’acció educativa. L’acció coeducativa també especifica mecanismes de prevenció i gestió de comportaments i actituds discriminatòries per raó de gènere, i en especial comportaments homofòbics i conductes abusives.

Per tot la coeducació és una eina bàsica per a la construcció d’un nou model de ciutadania que ha de fer possible la participació i el desenvolupament de totes les persones, un model basat en la promoció d’una educació que potenciï la igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de sexe, així com la integració de forma explícita i amb continguts d’aprenentatge de la perspectiva de gènere.

Des del curs 2021-22 la comissió de coeducació també compta amb la participació de l'alumnat que es reuneix regularment per tirar endavant projectes de coeducació al centre. Com la pintada de bancs pel 17M, activitats i manifestos pel 25N o el 8M, formacions internes, visita a exposicions o xerrades...

Perspectiva de gènere


Interseccionalitat


Lluitem contra les discriminacions


Alumnat de la comissió de coeducació del curs 2021-22

Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través de coeducacio@institutaltpenedes.cat