CFGM Jardineria i Floristeria

Què estudiaràs?

M1 - Fonaments agronòmics

M2 - Taller i equips de tracció

M3 - Infraestructures i instal•lacions agrícoles

M4 - Principis de sanitat vegetal

M5 - Control fitosanitari

M6 - Implantació de jardins i zones verdes

M7 - Manteniment i millora de jardins i zones verdes

M8 - Producció de plantes i pans d’herba en viver

M9 - Composicions florals i amb plantes

M10 - Establiments de floristeria

M11 - Tècniques de venda en jardineria i floristeria

M12 - Formació i orientació laboral

M13 - Empresa i iniciativa emprenedora

M14 - Anglès tècnic

M15 - Síntesi

M16 - Formació en centres de treball (FCT) i DUAL

Qui seran els teus formadors?

Ximo Fibla

Imparteix els següents mòduls:

 • M01 Fonaments agronòmics (1r)

 • M04 Principis de sanitat vegetal (1r)

 • M05 Control fitosanitari (1r)

 • M16 Formació Centres Treball - DUAL

Tomàs Villaverde Pastor

Imparteix els següents mòduls:

 • M02 Taller i equips de tracció (1r)

 • M03 Infraestructures i instal·lacions (1r)

 • M07 Manteniment i millora de jardins i zones verdes (2n)

Alberto García

Imparteix els següents mòduls:

 • M06 Implantació de jardins i zones verdes (1r)

 • M10 Establiments de floristeria (1r)

 • M11 Tècniques de venda en jardineria i floristeria (1r)

 • M16 Formació Centres Treball - DUAL

Txema Bages

Imparteix els següents mòduls:

 • M08 Producció de plantes i gleves en viver (2n)

 • M09 Composicions florals i amb plantes (1r)

 • M15 Síntesi (2n)

Tània Llort

Imparteix els següents mòduls:

 • M12 Formació i Orientació Laboral (1r i 2n)

 • M13 Empresa i iniciativa emprenedora (2n)

 • M14 Anglès tècnic (1r)

Quina durada tenen els estudis?

2.000 hores (2 cursos acadèmics)

Formació estàndard

• 1.584 hores en el centre educatiu

416 hores en el centre de treball (pràctiques)

Formació alternança Simple i Dual

• 1.340 hores en el centre educatiu

• 660 hores en el centre de treball (pràctiques)

Les pràctiques en empreses t’ajudaran a accedir a un lloc de treball

De què treballaràs?

• Treballador/a d’hortes, vivers i jardins

• Jardiner/a, en general

• Jardiner/a i cuidador/a de camps d’esport

• Treballador/a de parcs urbans i de jardins històrics i/o botànics

• Treballador/a qualificat/ada en la instal•lació de jardins i zones verdes

• Treballador/a qualificat/ada en manteniment i millora de jardins i zones verdes

• Treballador/a qualificat/ada d’una empresa de jardineria per compte propi

• Planterista

• Treballador/a en vivers, en general

• Treballador/a qualificat/ada en propagació de plantes en vivers

• Treballador/a qualificat/ada en cultiu de plantes en vivers

• Treballador/a especialista en recollida de llavors i fruits en alçada

• Treballador/a qualificat/ada en producció de llavors

• Empeltador/a

• Treballador/a qualificat/ada en vivers

• Florista per compte propi o aliè

• Oficial/a de floristeria

• Venedor/a de floristeria

On treballaràs?

En empreses públiques i privades, dedicades a la instal·lació, manteniment i millora de jardins d’interior, exterior i zones verdes; a la producció de plantes i pans d’herba en vivers, i a la creació i elaboració de composicions i ornamentacions amb flors i plantes. També en activitats de comercialització i distribució d’aquest tipus d’empreses, tant per compte propi com aliè.

També s’estarà capacitat per fer tractaments plaguicides, segons la normativa mediambiental i la legislació sobre prevenció de riscos laborals.

On som?

C/ Comte Gómez d'Orbaneja, 108 - Segur de Calafell (Tarragona)