Projectes eTwinning

L’Escola Antoni Brusi participa des del curs 2017 en projectes Internacionals amb la plataforma eTwinning amb diferents països d’Europa. Durant aquests anys s’han realitzat projectes col·laboratius en els que han participat diversos grups d’alumnes i mestres de l’escola.

Aquest contacte amb altres realitats educatives i altres cultures ha obert les nostres portes a una Dimensió Europea de l'Educació, i ha projectat a l’Escola Antoni Brusi a un nivell Internacional.

Durant aquests cursos hem obtingut diversos segells de qualitat nacionals i europeus, com a reconeixement a alumnes i mestres per la implicació, compromís, dedicació i realització dels diferents projectes. En especial destacar el Premi Nacional eTwinning 2020 pel projecte Neverending eTwinning.


Des del curs 20-21, som l'únic centre de Barcelona, amb la certificació d'escola eTwinning, un reconeixement al treball realitzat entorn de les xarxes europees de col·laboració escolar, una aplicació significativa de les TAC a l'aula, en la dimensió europea i en el desenvolupament de la competència plurilingüe del nostre alumnat.

Hem participat com a ponents a la sessió de Bones Pràctiques de la II Conferència d'eTwinning Schools. 

Un plaer poder compartir la nostra experiència com a Centre eTwinning.