Projectes eTwinning

L’Escola Antoni Brusi participa des del curs 2017 en projectes Internacionals amb la plataforma eTwinning amb diferents països d’Europa. Durant aquests anys s’han realitzat projectes col·laboratius en els que han participat diversos grups d’alumnes i mestres de l’escola.

Aquest contacte amb altres realitats educatives i altres cultures ha obert les nostres portes a una Dimensió Europea de l'Educació, i ha projectat a l’Escola Antoni Brusi a un nivell Internacional.

Durant aquests cursos hem obtingut diversos segells de qualitat nacionals i europeus, com a reconeixement a alumnes i mestres per la implicació, compromís, dedicació i realització dels diferents projectes. En especial destacar el Premi Nacional eTwinning 2020 pel projecte Neverending eTwinning.


Des del curs 20-21, som l'únic centre de Barcelona, amb la certificació d'escola eTwinning, un reconeixement al treball realitzat entorn de les xarxes europees de col·laboració escolar, una aplicació significativa de les TAC a l'aula, en la dimensió europea i en el desenvolupament de la competència plurilingüe del nostre alumnat.

Aquest curs 21-22 l’alumnat de Cicle Mitjà i Cicle Superior participen en el projecte Ready eTwinner One. En el projecte hi participen trenta professors, amb els seus alumnes procedents d’escoles d'Espanya, Eslovènia, Itàlia, Turquia, República Txeca, Lituània i Grècia. És un projecte col·laboratiu, en el qual els nostres alumnes, hauran de treballar en equip per superar les proves que els esperen en aquest món virtual. Els objectius principals són:

 • Desenvolupar la comunicació, col·laboració, creativitat i pensament crític.

 • Fomentar l'empatia cap als altres.

 • Conscienciar sobre la importància d'apreciar la pròpia cultura i de les diferents cultures al voltant de el món.

 • Fomentar la tolerància a través de la lectura i la inclusió.

 • Fomentar la consciència ambiental per ajudar a comprendre la fragilitat del nostre entorn i la importància de la seva protecció.

 • Internacionalitzar l'ensenyament a les nostres aules mitjançant la col·laboració amb altres països de la Comunitat Europea en el marc de la comunitat eTwinning.

 • Aprendre a conèixer els perills d'internet i l'ús de les xarxes socials i afrontar-los amb més criteri i seguretat.

 • Conèixer i utilitzar la Netiqueta.

 • Desenvolupar les habilitats de lectura i escriptura mitjançant la creació de diferents audiocontes i llibres col·laboratius.

 • Desenvolupar l'interès pels llibres, la lectura i l'escriptura amb els nostres alumnes.

 • Comprendre els avantatges i el gaudi de treballar en grup i compartir experiències amb alumnes de diferents països europeus.

 • Desenvolupar el treball en equip a la classe i amb altres socis europeus.

 • Fomentar hàbits i actituds de respecte pel medi ambient, com la plantació i la cura dels arbres.