SOLUCIONS

QUE SIGNIFICA TENIR UN TREBALL MILLOR AVUI EN DIA ?

UN TREBALL DIGNE AVUI EN DIA VOL DIR TENIR UN BON SOU, UN BON HORARI, UN ENTORN AGRADABLE I EXISTÈNCIES RAONABLES

COM ACONSEGUIR UNA CONCILIACIÓ FAMILIAR EN EL TREBALL D'UNA MARE LACTANT ?

ADAPTANT L'HORARI LABORAL A LES NECESSITATS DEL SEU FILL

QUINES SON LES CONDICIONS D'UN TREBALL DIGNE ?

LES QUE GARANTEIXEN EL DESENVOLUPAMENT DE LA CAPACITAT CREATIVA ,FÍSICA ,INTEL·LECTUAL I MORAL

ES IMPORTANT QUE UN TREBALL DIGNE ESTIGUI BEN REMUNERAT ?

EL SOU S'HA D'ADAPTAR AL TIPUS DE FEINA

TOTHOM TE DRET A UN TREBALL DIGNE ?

TOTHOM HAURIA DE TENIR DRET A UN TREBALL DIGNE I ESTABLE

HAN DE TENIR LES MATEIXES POSSIBILITATS UNA DONA I UN HOME PER ACCEDIR AL MATEIX LLOC DE TREBALL ?

S'HAURIA DE GARANTIR QUE FOS AIXÍ