SOLUCIONS

Què podem fer per a tenir energies assequibles i no contaminants?

En resum, hem d'intentar consumir menys energia i que la que consumim sigui renovable o menys contaminant.

què puc fer jo?

1. Transport: puc utilitzar transport públic, vehicles elèctrics, puc anar caminant, amb patinet o en bici.

2. Productes locals: puc consumir productes de Km 0. Això vol dir que aquets productes no necessiten tanta energia per a transportarlos.

3. Reciclar: si reciclo no serà necessària tanta energia per a fabricar nous productes.

4. Apagar els llums: Si apago els llums redueixo el consum d'energia.

5. Desendollar aperells elèctrics: hi ha aparells que quan estan endollats consumeixen energia com una ràdio (pilot vermell). Solament cal endollar-la quan l'has d'utilitzar.

6. Potar la teva propia bossa: al portar la teva pròpia bossa, no cal consumir més plàstic per al qual es necessita energia per a fabricar-lo. A banda d'això, contaminaré menys.

7. Aconsellar a tothom que pugui que instal·lin plaques solars comprar-se vehicles híbrids o elèctrics.

què poden fer els països?

1. Fer lleis que obliguin a utilitzar energies renovables o el menys contaminants possible.

2. Invertir en la recerca de noves fonts d'energia reutilizables.

3. Invertir en la infraestructura necessària per a fonts renovables com l'energia eòlica, mareomotriu i altres.

4. Cooperar amb altres països per a investigar sobre energia reutilitzable.

5. Fer pactes internacionals amb objectius a llarg termini que permetin assolir els objectius programats.