METES

1. D'aquí al 2030 cal aconseguir que tothom pugui tenir energía econòmica i fiable.

2. D'aquí al 2030, augmentar la proporció d'energia renovable.

3. D'aquí al 2030, aconseguir duplicar els valors mundials de l'eficiència energètica.

4. D'aquí al 2030 es vol augmentar la cooperació internacional, sobretot per a facilitar la investigació i per a aconseguir més inversió en infraestructura per a fabricar energia i tecnologies netes.

5. D'aqui al 2030, ampliar la infraestructura i millorar la tecnologia per prestar serveis energètics moderns i sostenibles per a tots als països en desenvolupament.