solucions

Per a 2030, aconseguir l’accés universal i equitatiu a l’aigua potable, a un preu assequible per a totes les persones , aconseguir l’accés equitatiu a serveis de sanejament i higiene adequats per a totes les persones, i posar fi a la defecació a l’aire lliure, amb especial atenció a les necessitats de les dones i nenes, així com de les persones en situacions vulnerables.