dades

QUANTS nens/ES No ESTAN ESCOLARITZADES?

Hi ha 265 milions de nens i nenes no estan escolaritzats.

PER QUÈ HI HA TANTA GENT NO ESCOLARITZADA?

Per la falta de professors i el mal estat de les escoles.

PER QUE LA MAJ0RIA DE NENS SÓN D'ÀFRICA?

Per hi ha molts conflictes, guerres i pobresa.