Dades Actuals

  1. Avui, més de 5 milions de nens moren cada any al món abans de complir els 5 anys.
  2. La mortalitat materna al món ha disminuït en un 37% des de 2000. ç
  3. El VIH és la principal causa de mort entre les dones en edat de reproduir a tot el món.
  4. La SIDA és actualemente la principal causa de mort entre els adolescents (d'entre 10 i 19 anys) a l'Àfrica i la segona causa més comuna de mort entre els adolescents de tot el món.