Vida terreste


ELISABETH😃

HOLA SÓC ELISABETH, ELI PER ALS AMICS😊

BASMA

SÓC ALUMNA DE 5è I LA MEUA MESTRA ÉS OLGA

BOSCOS

Al voltant de 1.600 millons de personas hi ha boscos, a mes de arbres també hi ha un 80% de totes les especies que hi hi als boscos ,animals, plantes, etc... i entre el 2010 i 2015 el món havia perdut 3,3 millons de hectarees de areas forestals.

DESERTIFICACIONS

2.600 millons de personas depenen de directament de la agricultura del 52%, a la terra se utilitsa per la agricultura i la remolasio . la perdida de mollons de cotivus esta entre el 30 a 35 vegades a la terra historica, san pardun 12 millons de hectarirs cada any (23 hectaries per cada minut).En un any sa pugut perdra 12 millons de grans.
BIODIVERSITAT

La caça frutiva i el tràfic fan la vida silvrestre, casi 7.000 de especies de animals y plantes denuncia, a las 8.300 rasas de animals que cunaixem el 22% estan en perill de extincio.Els peixos produeixen la energia ;les pesces marines as fa cada any apruximadamen se fa un 50%.