ขั้นตอน การเตรียมตัวเรียนออนไลน์

ขั้นตอนที่ 1 การเพิ่มบัญชี Google @wsk

วิธีการเพิ่มบัญชี Google @wsk ในโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต (Android)

บัญชี Google @wsk.ac.th ที่แจกให้นักเรียน เป็นบัญชีสำหรับใช้ในการเข้าเรียนในรายวิชาต่างๆของโรงเรียน โดยในโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง สามารถมีบัญชี google ได้มากกว่า 1 บัญชี คลิปวิดิโอนี้ มีเนื้อหา ดังนี้

1. การเพิ่มบัญชี Google ในโทรศัพท์มือถือ

2. การกำหนดรูปโปรไฟล์บัญชี

3. การเปลี่ยนรหัสผ่าน

ขั้นตอนที่ 2 ติดตั้งแอพพลิเคชั่น Google Classroom ในโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต และลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี @wsk

สำหรับโทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) ดาวน์โหลดที่นี่

สำหรับโทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ดาวน์โหลดที่นี่

ขั้นตอนที่ 3 เข้าเรียนออนไลน์

โดยนักเรียนสมารถเข้าเรียนตามวันเวลาที่กำหนดได้หลายช่องทาง ในรูปแบบที่นักเรียนสะดวก ได้แก่

  1. เข้าผ่านเข้าผ่านเว็บไซต์ ตารางเรียนออนไลน์ (ครูที่ปรึกษาจะส่งลิงค์ให้)

  2. เข้าผ่านแอพพลิเคชั่น Classroom ในโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต

  3. เข้าผ่านคอมพิวเตอร์ โดยลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเมล @wsk.ac.th ที่หน้า google