::: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์รายงานผลงานของโรงเรียน รางวัลของครู และรางวัลของนักเรียน :::

ผลงาน/รางวัลของโรงเรียน ผู้บริหาร และคุณครู

คำชี้แจง :: ให้ผู้บริหารและคุณครู รายงานการได้รับรางวัลทุกครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

ผลงาน/รางวัลของนักเรียน

คำชี้แจง :: ให้คุณครูผู้ฝึกซ้อม/คุณครูรับผิดชอบ รายงานการได้รับรางวัลของนักเรียนทุกครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ