กลุ่มบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนวัชรวิทยา


นายวิเชียร ยอดนิล

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

7-11 ม.ค. 62 นิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 1

16-20 ม.ค. 62 ส่งและบรรจุข้อสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2562

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel image

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์

pongsatohn@wr.ac.th