ประเภท/รุ่น การแข่งขัน

1. For Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร

2. Mini Marathon ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร

- รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

- รุ่นอายุไม่เกิน 15-20 ปี

- รุ่นอายุไม่เกิน 21-30 ปี

- รุ่นอายุไม่เกิน 31-39 ปี

- รุ่นอายุไม่เกิน 40-49 ปี

- รุ่นอายุไม่เกิน 50-59 ปี

- รุ่นอายุไม่เกิน 60 ปีขึ้นไป

- รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

- รุ่นอายุไม่เกิน 15-20 ปี

- รุ่นอายุไม่เกิน 21-30 ปี

- รุ่นอายุไม่เกิน 31-39 ปี

- รุ่นอายุไม่เกิน 40-49 ปี

- รุ่นอายุไม่เกิน 50-59 ปี

- รุ่นอายุไม่เกิน 60-69 ปี

- รุ่นอายุไม่เกิน 70 ปีขึ้น (เฉพาะชาย)

การมอบถ้วยรางวัล

1. ประเภท For Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร ได้รับถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-3

2. ประเภท Mini Marathon ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ได้รับถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-5

การรับเสื้อ

สมัคร online จัดส่งเสื้อ + BIB ทางไปรษณีย์

- กรณีสมัครแบบเดียวค่าจัดส่ง 60 บาท

กรณีเลือกรับเสื้อ + BIB ด้วยตัวเอง กำหนดการรับมีดังนี้

- วันที่ 20-25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร