Literatura

Literatura I etapu

1. Janusz Małłek, Protestanci i ich miejsce w dziejach Polski

Przejdź do strony

2. Reformacja i kontrreformacja

Lekcja interaktywna przedstawiająca sytuację Kościoła na przełomie XV i XVI w., prezentuje genezę, przebieg i skutki reformacji i kontrreformacji w Europie. Zawiera informacje o rozwoju reformacji i kontrreformacji na ziemiach polskich. Zawiera liczne mapy historyczne dotyczące omawianych zagadnień oraz ćwiczenia multimedialne.

Przejdź do strony

3. Joanna Kobylińska, Reformacja i kontrreformacja. Wpływ na kulturę i sztukę - część I-IV

Przejdź do strony

4. Film Tajemniczy księgozbiór – Cieszyn

Przejdź do strony

5. Armin Mikos v. Rohrscheidt, Joanna Szczepankiewicz-Battek, Dzieje i dziedzictwo reformacji luterańskiej w Polsce jako potencjał i przedmiot turystyki religijnej

Przejdź do strony

Literatura II etapu

1. Pedro Snoeijer, Początki Reformacji w Polsce oraz wpływ Reformacji na kulturę Polski

Pobierz (pdf)

2. Monika Waluś, Kamila Wojciechowska, Nie tylko litania luterańska, "WIĘŹ" 3 (669) 2017

Przejdź do strony

3. Wacław Urban, Epizod reformacyjny, [w:] Dzieje Narodu i Państwa Polskiego nr II 30, s. 21-50

4. Marek Henzler, Rozproszone ślady. Podręczny przewodnik po miejscach i obiektach związanych z dziejami reformacji i protestantyzmu w granicach współczesnej Polski, [w:] "Polityka. Pomocnik historyczny", nr 4/2017, s. 149-154.