Wojewódzki konkurs historyczny

"Reformacja - 500 lat działalności w województwie śląskim i w Polsce"

Wydarzeniem wpisującym się w obchody Roku Reformacji jest wojewódzki konkurs wiedzy historycznej „Reformacja – 500 lat działalności w województwie śląskim i w Polsce” skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego.

Do przeprowadzenia konkursu, którego organizatorem jest Województwo Śląskie, zaangażowany został Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Za założenie i obsługę strony internetowej konkursu odpowiada Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej.

Informacje po zakończeniu I etapu - zakładka "Etap szkolny"