Grupa Folia Stretch

Grupa zakupowo - sprzedażowa

Grupę tworzą:

  • DOSTAWCY (3)
  • Wirtualni handlowcy (4)
  • ODBIORCY (250 Liczba stale rośnie.)

Cel dla Grupy - utworzyć silną Grupę zakupowo - sprzedażową handlującą folią stretch w ilości hurtowej - więcej.

Ręczna

Maszynowa

GRUPA - HANDLUJEMY24.PL FOLIA STRETCH - CENTRALNY MAGAZYN