นางพิมลมาศ พัดสมร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฐมนิเทศนักเรียน

ปีการศึกษา 2563

ประชุมผู้ปกครอง

ครั้งที่ 1/2563

พิธีไหว้ครู

ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมวันเฉลิมพรรษา ร.10

ทัศนศึกษา

พิพิธภัณ์ต้านโกง

เลือกตั้ง

ประธานนักเรียน

กิจกรรม

วันแม่แห่งชาติ