นางพิมลมาศ พัดสมร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

กิจกรรมวันตรุสจีน


กิจกรรมวันเด็ก


ตักบาตรวันปีใหม่


กิจกรรมวันคริสตมาส


กิจกรรมสังสรรค์ศิษย์เก่า

ชมพูขาวคืนถิ่นอินทนิลรวมช่อ

ทัศนศึกษา

ชมนิทรรศการจิ๋นซีฮ่องเต้

กิจกรรมสัปดาห์วันเอดส์โลก


กิจกรรมถวายราชสดุดี


ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562