นางสาวคุรุรัตน์ วรวณิชชา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฐมนิเทศนักเรียน

ชั้นม.1 ม.4

เปิดภาคเรียนที่ 1/2566

เลือกกิจกรรมชุมนุม

ชุมนุมทักษะอาชีพ

ทำบุญทักษิณานุปทาน

พระครูวิมุตยาภรณ์ ปี 2566

ทำบุญทักษิณานุปทาน

พระครูวิมุตยาภรณ์ ปี 2566

คณะผู้อำนวยการเขต ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

หน้าที่พลเมือง

กลุ่มสาระภาษาไทย

ผอ.เขตตรวจเยี่ยมโรงเรียน

กิจกรรมเสวนา

ลดคาร์บอน กฟผ.

เฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษา

การเรียนการสอน

ทักษะอาชีพ

หน้าที่พลเมือง

กลุ่มสาระสังศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ประชุมผู้ปกครอง 1/2566

พิธีไหว้ครู

หน้าที่พลเมือง

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

โครงการประสานความร่วมมือ 1 ตำราจ 1 โรงเรียน สน  บางพลัด 

นิเทศติดตามงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สส.พรรคก้าวไกล

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน