นางสาวคุรุรัตน์ วรวณิชชา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เลือกตั้ง

คณะกรรมการนักเรียน

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ประชุมคณะที่ปรึกษา ผอ.สพม กท 1

รณรงค์วันต่อต้าน

ยาเสพติดโลก

วันสุนทรภู่

ค่ายคุณธรรม

ประชุม MOU ตำรวจชุมชน

ประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษา