Kia u ki te pai

E ngā reo, e ngā mana, tēnā koutou katoa.


Tēnā kotou i raro i ngā manaakitanga o te runga rawa. Nau mai ki tō tātou nei kura. Ko tētahi wahi e whai ake ana i te mātauranga i roto i to tātou reo Māori, ko tetahi whai ka whai i nga tikanga maturanga i roto i te reo Pākehā. Ko ngā taitamariki e whai atu rātou i te mātauranga i roto i ngā reo e rua.

Kia ora, welcome to Whakarewarewa School, website.

As parents and whānau, there are important decisions to make with regard to the education pathway of your tama/hine. Whakarewarewa School offers two pathways of learning :

  • Maori Medium - Nga Whanaketanga Rumaki Maori focus on korero(oral language), panui(reading), tuhituhi(writing), and pangarau(mathematics) in years 1 - 6.
  • English Medium - Individual student progress focus on reading, writing and mathematics in years 1 - 8.

Both pathways follow the New Zealand Curriculum as well as the Maori Medium Curriculum, Te Marautanga o Aotearoa which provides the guidelines for eight curriculum areas at all levels of schooling.

School Term Dates 2019

Term 1 29 January - 12 April 2019

Term 2 29 April - 05 July 2019

Term 3 22 July - 27 September 2019

Term 4 14 October - 12 December 2019