Schoolinfo

Hieronder kunt u alle praktisch schoolinformatie terugvinden.

Schooluren (p. 11), hoe breng je afwezigheden in orde (p.12), medicatie op school (p. 16), benodigdheden bewegingsopvoeding en zwemmen (p. 23), huiswerk/huistaak (p . 24), bosklassen (p. 25), huistaakbegeleiding/studie (p.25), voor-en naschoolse opvang (p. 26), middageten (p.26), drankjes in de klas (p. 27), verjaardag traktaties (p. 30), vakantie & vrije dagen (p. 33), oudercontacten en proefwerken (p. 34)

TIP: Met de grijze schuifbalk rechts kan je naar de volgende pagina's scrollen.

21-22 infobrochure Westdiep- geel boekje.docx.pdf
schoolreglement Zeebries 2021-2022.pdf