האתר של פרופ' חנוך ירושלמי


השכלה

B.A. בפסיכולוגיה וסטטיסטיקה מהאוניברסיטה העברית (1974)

M.A. בפסיכולוגיה קלינית מהאוניברסיטה העברית (1980)

Ph.D. בפסיכולוגיה מהאוניברסיטה העברית (1986)

דרגה

פרופסור אמריטוס, אוניברסיטת חיפה

תחומי מחקר

הדרכה פסיכודינמית, טיפול פסיכודינמי ממוקד, משבר וצמיחה, שיקום פסיכיאטרי ופסיכואנליזה

מחקר נוכחי

בפרסומי המחקר שלי אני משלב מקרי טיפול והדרכה שנצברו לאורך נסיון של שנים רבות ביחד עם הסברים תיאורטיים פסיכואנליטיים התייחסותיים ואחרים כדי ליצור הסברים חדשים של תופעות ואירועים במרחבי הטיפול וההדרכה. כמו כן אני מיישם את עקרונות גישת ההחלמה בשיקום פסיכיאטרי בפיתוח מושגים תיאורטיים אנליטיים ואת עקרונות הגישה האנליטית בהבנת סוגיות בשיקום פסיכיאטרי. תפיסתי את ההתערבויות הטיפוליות והשיקומיות היא אמנם מנקודת מבט פסיכואנליטית אך לא פחות מכך גם מנקודת מבט הומניסטית ואקזיסטנציאלית.


מאמרים וסיכומים

הדרכה פסיכודינמית וקהילה אנליטית מופנמת

הדרכה בפסיכותרפיה פסיכודינמית: כללי משחק וציפיות תפקיד

הדרכה פסיכודינמית וקהילה אנליטית מופנמת

הדרכה בפסיכותרפיה דינמית: בדידות, קרבה וחלוקת אחריות