ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาค่าเรียนนักเรียนคนละ 2,000 บาท สังกัด สพฐ.(DMC)

>ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1  >ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2   

>ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3  >ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4  

>ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5   >ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

รายงานการจ่ายเงินเยียวยาค่าเรียนนักเรียนคนละ 2,000 บาท สังกัด สพฐ.

>ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1  >ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2   

>ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3  >ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4  

>ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5   >ชั้นมัธยมศึกษาปีที6