ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน

กลุ่มบริหารงบประมาณขออนุญาตแจ้งรายละเอียดการดำเนินการในการรับอุปกรณ์การเรียน และการชำระเงินบำรุงการศึกษ

ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ดังนี้ค่ะ

1. การชำระเงินแบบเงินสด สามารถชำระได้ตามจำนวนยอดเงินที่แจ้ง

2. การชำระแบบออนไลน์ ให้ครูที่ปรึกษาดำเนินการตามขั้นตอนและรายละเอียดที่แจ้งดังภาพค่ะ

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มบริหารงบประมาณ

เบอร์โทรศัพท์ 064-182-4384

ขอขอบพระคุณค่ะ

ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาค่าเรียนนักเรียนคนละ 2,000 บาท สังกัด สพฐ.(DMC)

>ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 >ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

>ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 >ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

>ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 >ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

รายงานการจ่ายเงินเยียวยาค่าเรียนนักเรียนคนละ 2,000 บาท สังกัด สพฐ.

>ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 >ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

>ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 >ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

>ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 >ชั้นมัธยมศึกษาปีที6