Schoolraad

De schoolraad

Een belangrijke rol van de schoolraad is om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt op en rond de school. Keuzes van de school, bv. rond jaarthema's, specifieke pedagogische activiteiten enz. komen hier aan bod.

De schoolraad heeft vooral een adviesbevoegdheid in tal van zaken rond de school. Ook over het schoolreglement, de aanwending van de lestijden, de taakomschrijving van directeur en leerkrachten, verbouwingswerken aan de school enz. heeft de schoolraad deze adviesbevoegdheid. Jaarlijks worden ook de facultatieve verlofdagen van de school door de schoolraad goedgekeurd.

De schoolraad komt ongeveer 4 keer per jaar samen.

In principe worden de leden van de schoolraad om de vier jaar verkozen. Ouders kunnen zich kandidaat stellen om verkozen te worden voor de "oudergeleding" in de schoolraad.

Omdat er bij de laatste verkiezing maar één kandidatuur was doen wij met deze een warme oproep aan alle ouders om onze schoolraad te komen versterken.

De huidige schoolraad bestaat uit :

Afgevaardigden ouders : Bieke Cortens 0486/53 44 01

Afgevaardigden lokale gemeenschap : Lieve Wouters 014/ 26 53 96

Maria Heylen 014/ 26 47 35

Afgevaardigde personeel : Tom Buermans 0476/32 05 80

Indien u geïnteresseerd bent om lid te worden van de oudergeleding van onze schoolraad dan graag een seintje naar :

R. Van Vlasselaer

Directeur

014/ 26 54 39 basisschool.oosterwijk@telenet.be