Schoolbestuur

Het schoolbestuur

Het schoolbestuur dankt de heer Raf Bormans, ontslagnemend lid van het schoolbestuur voor al die jaren fijn samenwerken.

Mede door het ontslag van Raf is er nood aan een nieuwe "input" van mensen die zich willen engageren om mee het beleid van onze school uit te tekenen en te bewaken.

Een schoolbestuur kan je vergelijken met een raad van bestuur in een bedrijf. Het is verantwoordelijk voor het goed functioneren van onze school. Het werft een directie en leerkrachten aan om die taak te vervullen. Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke van het schoolgebeuren. Het ziet toe op de uitvoering van het opvoedingsproject van onze school en heeft vooral aandacht voor pedagogische begeleiding van leerlingen, vlotte communicatie (tussen directie, personeel en ouders) en uitvoering van de opdrachten gegeven door de raad van beheer. Tevens geeft het schoolbestuur advies aan de raad van beheer in verband met herstructureringen, bouwdossiers...

Normaliter vergadert het schoolbestuur jaarlijks 5 keer.

Wie zich geroepen voelt om onze ploeg te versterken graag een seintje aan:

dhr. J. Nobels tel.: (014) 26 64 12

Voorzitter schoolbestuur Oosterwijk

U bent welkom !