ธง และตราสัญลักษณ์

ธงประจำโรงเรียน เป็นธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  สีแดง มุมบนด้านซ้ายมีดาวห้าแฉกดวงใหญ่สีขาว ตรงกลางดาวเป็นตัวอักษรสีแดงว่า "ดว" มีรัศมีสีขาวล้อมรอบและรัศมีด้านล่างเป็นรูปดาวดวงเล็ก

พื้นธงสีแดง หมายถึง สีพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่ถูกตรึงบนไม้กางเขน เพื่อทรงไถ่โทษประชากรโลก ด้วยความรัก และความรักนี้เป็นแรงศรัทธาให้มิชชันนารีเข้ามาดำเนินการก่อตั้งโรงเรียนดาราวิทยาลัย สั่งสอนอบรมนักเรียนด้วยความเสียสละทั้งกาย และใจ       

ดาวน้อยใหญ่ หมายถึง พระนามของสมเด็จพระราชชายาเจ้าดารารัศมี พระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์   ดารารัศมี มีความหมายว่า แสงแห่งดวงดาว ดาวสีขาวดวงเล็ก ๆ เป็นสัญลักษณ์แทนนักเรียนดาราวิทยาลัยซึ่งเปรียบเสมือนดวงดาวที่ส่องสว่างอยู่ในท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ และจะส่องแสงประกายเจิดจรัสอยู่นานเท่านาน  นอกจากนี้ยังหมายถึงดวงดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าในคืนวันที่พระเยซูคริสต์มาบังเกิดในโลก

อักษร "ด.ว." เป็นชื่อย่อของโรงเรียน "ดาราวิทยาลัย"

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน ประกอบด้วยรูปวงกลมสองวงซ้อนกันตรงกลางวงกลมมีดาวที่ส่องรัศมีแจ่มจรัส ซึ่งหมายถึง ดวงดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าในคืนวันที่พระเยซูคริสต์มาบังเกิดในโลกและหมายถึง พระนามของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี พระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ด้านล่างของดาว ระบุตัวเลขไทย "2421"  ซึ่งเป็นปีพุทธศักราชที่ก่อตั้งโรงเรียนดาราวิทยาลัย ในพื้นที่ วงแหวนด้านบนเป็นชื่อโรงเรียน "ดาราวิทยาลัย" ส่วนด้านล่างเป็นชื่อจังหวัด "เชียงใหม่" รอบวงกลมประดับด้วยลายรดน้ำของภาคเหนือ ซึ่งมีวัฒนธรรมที่อ่อนช้อย มีศิลปะที่งดงามเป็นเอกลักษณ์

ผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์โรงเรียนดาราวิทยาลัย คือ คุณครูสวาท  กีรติปาล