ค่าชุดนักเรียนและอื่นๆ

โรงเรียนดาราวิทยาลัยเปิดขายเครื่องแบบนักเรียน ชุดพลศึกษา เครื่องแบบลูกเสือเนตรนารี และอื่นๆ สามารถซื้อได้แล้วที่ร้านค้าโรงเรียนและร้านตวงทะนาน ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 7.30-15.30 น. และวันเสาร์ เวลา 7.30 - 12.00 น. ปิดวันหยุดราชการ

(ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองนำนักเรียนมาวัดขนาดเสื้อผ้าด้วย เพราะซื้อแล้วไม่รับคืน)

ราคาสินค้า

ราคาชุด.pdf

ตัวอย่างการแต่งกาย