ระบบรับสมัครนักเรียน

โรงเรียนวัดสังเวช

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 สพฐ. จึงเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564