ระบบรับสมัครนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

(ประเภทนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสม)

ชี้แจง : ให้นักเรียนสมัครโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หลังจากส่งข้อมูลแล้ว ใบสมัครจะถูกส่งไปยัง email ที่นักเรียนกรอกไว้ในระบบสมัคร

หมายเหตุ : หากเข้าไม่ได้ให้เปิดเว็บผ่าน google chrome

หากประสบปัญหาในการสมัคร ติดต่อ กลุ่มบริหาววิชากร โรงเรียนวัดป่าประดู่