ทะเบียนเกียรติบัตรอบรมสัมนาวิทยากร

โรงเรียนวารินชำราบ สพม.อุบลฯ อำนาจ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นทะเบียนสารสนเทศรวบรวมเกียรติบัตรการเข้ารับการอบรมสัมนาของบุคลากรโรงเรียนวารินชำราบ

  • ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน หรือค้นหา และอ้างอิง เพราะอยู่ในระบบออนไลน์

ทะเบียนเกียรติบัตรอบรมสัมนาวิทยากร

CerWarin (การตอบกลับ)