ตารางเรียนนักเรียน

เพื่อครูนักเรียนตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทั่วไป สามารถดูตารางเรียนของนักเรียน ในแต่ละห้อง แต่ละชั่วโมงได้

วิธีใช้งาน

ตารางเรียน ม.1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.pdf

ตารางเรียน ม.2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.pdf

ตารางเรียน ม.3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.pdf

ตารางเรียน ม.4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.pdf

ตารางเรียน ม.5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.pdf

ตารางเรียน ม.6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.pdf