ทะเบียนเกียรติบัตรโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ

โรงเรียนวารินชำราบ สพม.อบ.อจ.

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นทะเบียนสารสนเทศรวบรวมเกียรติบัตรโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณของบุคลากรและโรงเรียนวารินชำราบ

  • ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน หรือค้นหา และอ้างอิง เพราะอยู่ในระบบออนไลน์

ทะเบียนเกียรติบัตรโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ

CertificateWarin (การตอบกลับ)