Welcome to your learning space

Timetables term 1 2019

Key competencies are the capabilities people have, and need to develop, to live and learn today and in the future.

Thinking

Managing self

Relating to others

Participating and Contributing

Using language symbols, and texts

Ko te mahi nui a ngā pūkenga matua ā-ipurangi ko te tautoko i ngā kaiwhakahaere me ngā pouako ki te whakataki, ki te whakawhanake hoki i tō rātou māramatanga ki te hira nui o aua pūkenga matua mō ngā ākonga.

Supporting school leaders and teachers helps deepen their understanding of key competencies for learners.