VrijwilligeR worden

Er zijn vele manieren om een steentje bij te dragen als vrijwilliger. We zetten even de voornaamste mogelijkheden op een rij.

 • Kan je je één keer per week minstens één à twee uur vrijmaken?

 • Help je kinderen van de lagere school graag met hun huiswerk en speel je graag spelletjes?

 • Trekt het je aan om vrij individueel te werken, en een sterke band op te bouwen met kinderen uit één gezin (bij het gezin thuis of in De Moazoart)

Dan is de Basiswerking iets voor jou!

 • Kan je je ongeveer één dinsdagavond of donderdagavond per week vrijmaken?

 • Werk je graag met tieners en jongeren?

 • Hou je van een kleine groepswerking met een overzichtelijk aantal jongeren en vrijwilligers?

 • Vind je het fijn om jongeren te ondersteunen op schools vlak, en af en toe nog eens de jongere in jezelf naar boven te halen (als die dan ooit al weg was…)

Dan is de Tienerwerking iets voor jou!

 • Heb jij in je leven al genoeg huiswerk gemaakt of begeleid bij je eigen kroost?

 • Ben je gebeten door (kinder)boeken en voorlezen?

 • Wil jij leesplezier doorgeven bij een taalarm/anderstalig gezin of op een school?

Dan is TaalRaket iets voor jou!

Ook ander vrijwilligerswerk is bespreekbaar:

 • We zoeken voor de tienerwerking een onthaalmedewerker

 • Ondersteunen met de ICT

 • Ondersteunen bij vrijetijdsactiviteiten

 • ...

Wat houdt een engagement in?

Engagement in Horizon is flexibel. Je kiest wat voor jou past op het gebied van tijd en interesse. We verwachten wel dat je je aan de gemaakte afspraken houdt, of snel contact opneemt met de (project)verantwoordelijken als iets niet volgens plan of afspraak kan verlopen.

Je kan altijd extra engagementen nemen door bijvoorbeeld een uitstap mee te organiseren en begeleiden (ook hierin word je ondersteund), ergens bij te springen in een andere werking (bijvoorbeeld bij de examenbegeleiding),...dit wordt echter niet verwacht.

We verwachten niet van onze vrijwilligers dat zij afgestudeerde leerkrachten, pedagogen, sociaal werkers zijn.

We verwachten wel van onze vrijwilligers dat zij openstaan voor kinderen, jongeren ouders met andere referentiekaders dan die van henzelf. Belangrijk is dat er uitgegaan wordt van het groeipotentieel van de kinderen en jongeren. Ook wordt er verwacht dat je voldoende aandacht hebt voor het vrijetijdsluik, en ouders of kinderen motiveert om deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod binnen en buiten Horizon.

Wat bieden we jou?

 • Als vrijwilliger mag je ondersteuning verwachten van Horizon. Elke werking wordt ondersteund door een kernploeg die de werking in goede banen leidt. In de Basiswerking en bij TaalRaket krijg je een peter of meter toegewezen die je introduceert in het gezin. In de Tienerwerking is er regelmatig overleg tussen de vrijwilligers. Ook bij Kristel van de dienst Samenleving kan je altijd terecht met je vragen.

 • Een groep enthousiaste mede-vrijwilligers, die elkaar bijstaan en helpen. Naast de werkingen, activiteiten en vergaderingen heb je de kans om je mede-vrijwilligers te ontmoeten om de twee maand op het “vrijwilligerscafé” en op onze jaarlijkse “vrijwilligers-verwendag”. Hierbij koppelen we het nuttige (vorming, overleg, bezoek, …) aan het aangename. Deze vrijwilligerscafé’s en verwendag zijn niet verplicht, maar we bevelen ze wel sterk aan.

 • Een goede omkadering: Spel- en didactisch materiaal; eigen (of gedeelde) lokalen in de Moazoart; op onze interne websites vind je informatie die je op weg kan helpen in je vrijwilligerswerk; een professioneel IT-platform; vorming; ...

 • Een boeiende, diverse en multiculturele omgeving. Zowel bij onze vrijwilligers als bij onze kinderen/jongeren zijn zowel “stamboek”-Belgen als mensen die uit alle streken van de wereld afkomstig zijn, én alles daartussenin; Zowel ongelovigen als gelovigen van allerlei godsdiensten; van alle leeftijden; ….

 • Persoonlijke voldoening en rijke (levens)ervaring: Dat een kind/jongere het dankzij jou (beter) maakt in het leven, geeft een grote voldoening. Hiervoor zul je vaak ook op persoonlijk vlak met hem/haar (en zijn ouders) in discussie (moeten) gaan. Soms resulteert dit in een (levens)lange band.

 • Vrijwilligerswerk binnen Horizon is onbezoldigd. Je krijgt er geen vaste vrijwilligersvergoeding voor. Als je onkosten maakt voor Horizon worden deze wel vergoed. In de basiswerking krijg je ook een budget van € 25/kind per schooljaar. Dit bedrag kan je besteden aan een uitstapje, een cadeautje,... .

Interesse om vrijwilliger te worden?

Klik hier om een formulier in te vullen, en je wordt door ons gecontacteerd voor meer info.