Werkgroep Bibliotheken

Open & Online Onderwijs

Flyer werkgroep B-OOO.pdf

Welkom op de website van de werkgroep B-OOO

Bibliotheken in het hoger onderwijs ondersteunen docenten bij het open maken van hun onderwijs. Deze rol van de bibliotheken is nieuw en richt zich op verschillende onderwerpen, zoals de auteursrechten van materialen en het beheren, delen en creëren van open onderwijsmateriaal.

Deze nieuwe activiteiten vragen om kennis en vaardigheden die goed passen binnen het werk van de bibliotheken en bij de competenties van informatiespecialisten.

Werkgroep Bibliotheken Open & Online onderwijs

In Nederland hebben medewerkers van universiteits- en hogeschoolbibliotheken samen met SURF de werkgroep Bibliotheken en open en online onderwijs opgezet. De werkgroep richt zich op de versterking van de rol van bibliotheken bij de ondersteuning van onderwijs en de ontwikkeling van (open) online onderwijs en (open) online onderwijsmateriaal.

De werkgroep stimuleert kennisdeling en organiseert activiteiten om het oppakken van deze groeiende rol actief te bevorderen bij Hogeschool en Universiteitsbibliotheken.

De werkgroep kent een brede samenstelling, met 45 leden vanuit 22 HO instellingen: 9 HBO’s en 13 WO en richt zich op de volgende thema's: Auteursrechten, Open education, Beheer, delen en creëren van onderwijsmateriaal, Kennisdeling en doorontwikkeling.

Maak ook deel uit van deze werkgroep

Medewerkers van universiteits- en hogeschoolbibliotheken met interesse voor de ontwikkeling van (open) onderwijsmateriaal zijn van harte welkom zich aan te melden voor de werkgroep. Zie aanmelden.

Auteursrechten

De bibliotheek als expertisecentrum auteursrechten adviseert en faciliteert bij het gebruiken en delen van online onderwijsmateriaal.

Zie: how to en tips: auteursrechten

Open education

Open education is, naast open access en open data, een belangrijke bouwsteen voor open science. Bibliotheken zijn al voortrekkers bij open access en pakken die rol nu ook op voor open educational resources (OER).

Zie: how to en tips

Beheer, delen en creëren van materiaal

Open en online onderwijsmateriaal wordt samen met de bibliotheek (her)vindbaar en herbruikbaar bewaard. Bibliotheekmedewerkers ondersteunen naast onstluiting van deze content bij het maken van leermaterialen zoals bijvoorbeeld open tekstboeken, video’s (kennisclips en webcolleges) en MOOC's. Daarnaast geven zij advies aan vakcommunities bij het inrichten van thematische collecties van leermaterialen die door de vakcommunities beschikbaar worden gesteld voor hergebruik (zie hieronder een voorbeeld).

Kennisdeling

De bibliotheken delen hun ontwikkelingen voor open en online onderwijs en brengen hun ondersteuning naar buiten.

Zie workshops en bijeenkomsten en terugblik bijeenkomsten