Виховна робота 

ВСП "Вінницький торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ"

Виховна робота у ВСП «Вінницький торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ» є цілісним процесом розвитку особистості, в якому реалізуються потреби студентства держави в національно-патріотичному, інтелектуально-духовному, громадянсько-правовому, моральному, екологічному, естетичному. трудовому та фізичному вихованні майбутніх представників української еліти. Забезпечується формування професійної спрямованості, активності в саморозвитку, креативності, громадянськості, широкого культурного кругозору.

Адміністрація коледжу та органи, що здійснюють виховну роботу, визначають її зміст, форми і методи з урахуванням Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», інших Законів та нормативно-правових актів, Указу Президента України «Про Стратегію національно-патріотичного виховання», Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України, Положення про ВСП «Вінницький торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ», інших Положень коледжу. 

Основними напрямками виховної роботи на період навчання студента в коледжі є:

Національно-патріотичне виховання

Формування патріотичних почуттів; формування рис громадянина України; вивчення бойових традицій та героїчних сторінок історії українського народу; формування національної свідомості і людської гідності, любові до рідної землі, родини, готовності до захисту Батьківщини; дотримання мовної культури.

Громадянсько-правове виховання

Прищеплення поваги до Конституції України, її державних символів, знання та дотримання законів; виховання і підготовка студентів до життя і діяльності в правовій, демократичній державі.

Морально-етичне виховання

Оволодіння нормами і правилами моральної поведінки, формування почуттів та пере­конань, вироблення умінь і навичок моральної поведінки, адек­ватної поведінки у процесі суспільних відносин.

Художньо-естетичне виховання

Виховання у молоді естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на народній естетиці та найкращих надбаннях цивілізації. Вироблення умінь власноруч примножувати культурно-мистецьке надбання народу, відчувати і відтворювати прекрасне в повсякденному житті; формування попиту в отриманні знань про традиційні українські свята, звичаї, фольклор.

Інтелектуально-духовне виховання

Розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, мислення, виховання потреби самостійно здобувати знання та готовність до застосувань знань, умінь.

Трудове, професійне виховання

Формування творчої, працелюбної особистості, вмілого господаря, що володіє відповідними навичками та вміннями, професійною майстерністю. Прищеплення любові до обраної спеціальності.

Екологічне виховання

Виховання екологічної культури особистості, усвідомлення себе частиною природи, почуття відповідальності за неї як за національне багатство, основи життя на землі. Виховання свідомого виконання норм поведінки в природі, готовності до природоохоронної діяльності.

Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя

Утвердження здорового способу життя як невід’ємного елементу за­гальної культури особистості. Формування її фізичних здібностей, зміцнення здоров’я, гармонії тіла і духу. Забезпечення повноцінного розвитку молоді, охорони і зміцнення її фізичного, психічного та духовного здоров’я.