ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ ВТФК - 2023

Обговорення та перегляд освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти у Вінницькому технічному фаховому коледжі є невід'ємною складовою внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Запрошуємо ключових стейкхолдерів, зокрема здобувачів освіти та випускників коледжу, роботодавців, взяти участь в обговоренні проєктів освітньо-професійних програм

Просимо Вас ознайомитись із відповідним проєктом освітньо-професійної програми, обрати відповідну анкету та пройти опитування 

Метою обговорення є підвищення якості підготовки фахівців за освітньо-професійними програмами 

Зауваження та пропозиції зацікавлених сторін (стейкхолдерів) щодо змісту, форм та методів навчання за освітньо-професійними програмами просимо надсилати на електронні адреси голів проєктних груп ОПП 

ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬО- ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ - 23 - Аркуш1 (2).pdf