СТУДЕНТСЬКЕ БЮРО СПІВДІЇ ЯКОСТІ ОСВІТИ ВТФК

Студентське бюро співдії якості освіти - незалежний студентський підрозділ Агенції забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності Вінницького технічного фахового коледжу, який формується із здобувачів освіти з розрахунку від 3 до 5 представників від кожної освітньо-професійної програми з числа студентів двох останніх курсів за погодженням завідувачами відділень/гарантами освітньо-професійних програм терміном на один навчальний рік та проваджує свою діяльність на громадських засадах. 

Головною метою діяльності Бюро є сприяння та безпосередня участь в організації та проведенні оцінювання якості освітньої діяльності у ВТФК шляхом опитувань зацікавлених сторін, інформування здобувачів освіти про необхідність участі в анкетуваннях та поширення основних засад академічної доброчесності серед здобувачів освіти.  

Основними завданнями та функціями Бюро є: 

Бюро у своїй діяльності функціонально підпорядковується керівнику Агенції забезпечення якості освіти, співпрацює зі структурними підрозділами коледжу у межах своїх завдань та функцій. 


Вимоги до кандидатів:


Положення про Студентське Бюро співдії якості освіти.pdf


ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ БЮРО СПІВДІЇ ЯКОСТІ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОГО ТЕХНІЧНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ