„Банатска школа језика“ је пројекат чији је циљ постизање квалитетног знања и искустава из матерњег језика као успешне припреме ученика за даље студирање, и помоћ осетљивим групама из области психологије, социологије и комуникације. Пројекат обухвата младе људе од 15 до 19 година. Ученици ће стицати знање из матерњег језика, психологије и комуникације кроз следеће активности: радионице матерњег језика, радионице из психологије и комуникације, дебате и квизови. Предвиђене су и промоције факултета из Србије и Румуније како би се ученици боље упознали са условима студирања, као и областима интересовања.

У пројекат ће бити укључено укупно 480 ученика. Изучавање матерњих, али и страних језика у савременим условима олакшаће нашим ученицима припрему за изазове који их очекују на тржишту рада. Општи циљ пројекта је допринос квалитету живота младих у пограничном подручју, подизање квалитета образовања ученика средњих школа и повећање образовне, социјалне и културне размене. Кроз пројекат ће се промовисати и међусобно разумевање, толеранција и поштовање културне разноликости.

Очекивани резултати пројекта су отворени услови за квалитетно образовање ученика средњих школа пограничног региона, повећан број заинтересованих средњошколаца за високо образовање, повишен квалитет образовања и ниво знања језика код ученика, побољшани систем информисања и промоције високошколских установа у средњим школама, повећана укљученост ученика из осетљивих група у образовне и културне активности као и повећана свест о квалитетном начину живота младих са обе стране границе. Укупна вредност пројета износи 218.608 евра од чега је вредност пројекта са српске стране 110.530 евра. У оквиру пројекта, Европска унија даје бесповратна средства у висини од 85% вредности пројекта, док ће преосталих 15 одсто финансирати Град Вршац.

Сарадња изван граница!
Интерег-ИПА Програм прекограничне сарадње Румунија-Србија је финансиран од стране Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) и суфинансиран од стране држава учесница програма.
Име пројекта: Банатска школа језикаУредник: Гимназија „Борислав Петров Браца"Датум објављивања: 27.8.2019.Садржај овог материјала не представља званични став Европске уније.У случају притужби, контактирајте нас слањем имејла на адресу: romania-serbia@mdrap.ro