Eksāmeni

Eksāmeni vispārizlītojošajos mācību priekšmetos

Par Centralizētajiem eksāmeniem vispārizglītojošajos mācību priekšmetos 2017./2018.m.g.

Sesijas eksāmeni un kvalifikācijas eksāmeni 2017./2018 gadam

Kvalifikācijas eksāmeni

Semestra eksāmenu sesijas grafiks 2017.gada maijā, jūnijā