East Asian Vovinam Championship 2nd

17th Dec. 2017

COMPETITION VENUE:Tainan, Taiwan (R.O.C)

EAVC2 Competition venues:

Tainan Municipal Yongkang District Sishih Elementary School

No.278, Sec. 1, Fuqiang Rd., Yongkang Dist., Tainan City 710, Taiwan (R.O.C.)

710-62台南市永康區富強路一段278號

Event Single(form)

KHỞI QUYỀN

NHẬP MÔN QUYỀN

THẬP TỰ QUYỀN

Ngũ Môn Quyền

Long Hổ Quyền

LƯỠNG NGHI KIẾM


Event Double

Tự Vệ Nữ(1 male and 1 female Self-defense)

Song Luyện Số 1(2 male or 2 female form)

Thập Tự Quyền (2 people form)

Long Hổ Quyền (2 people form)


honored guest of vietnam

Lam Minh Chung

(林明忠)

Bình Tân District Master

Mai Thị Kim Thuỳ

(梅氏金垂)

Vietnam National Team

Huỳnh Xuân Đạt

(黃春達)

Vietnam National Team

LE NHAT TRUONG

(黎一中)

Bình Tân District Coach

East Asian Vovinam Championship

1st - 2015 Tokyo, Japan

2nd - 2017 Tainan, Taiwan

3rd - 2019 Hong Kong

Volunteer group

Interpretation

KAKUARGO

郭國樑

Combat Referee

TSAI BO-SON

蔡博丞

Head Referee

CHENG KUO-CHUNG

鄭國忠

Photographer

ERIC WANG

王琮穎