PLA TAC

Tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement

ESCOLA VORAMAR

El desenvolupament del Pla de les tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement (TAC) parteix de la necessitat d'incorporar les tecnologies de forma seqüenciada per etapes i cursos com a una eina més d'aprenentatge, desenvolupant en l'alumne un ús crític de les mateixes, així com la seva capacitat creativa i innovadora

Actualment i de forma habitual a l'escola es fa ús dels dels següents recursos:

  • Tauletes a l'educació infantil i primària
  • Aula multimèdia a l'educació primària
  • Impressora 3D a la secundària
  • Ordinadors portàtils propis a l'ESO
  • Coontinguts digitals propis i plataforma Moodle

Les TAC s'utilitzen de forma transversal en els diferents àmbits d'aprenentatge i en el marc de l'aprenenatge globalitzat.

Al llarg del curs escolar es realitzen amb coherència als objectius pedagògics de contingut i metodologia, tallers i activitats TIC, tallers de robòtica, de programació, d'edició digital i d'altres per tal de desenvolpar en l'alumnat competències digitals que els han de ser útils en altres àmbits d'aprenentatge.