Escola multilingüe

Llengües

ESCOLA VORAMAR

Programem activitats amb la finalitat de desenvolupar la competència lingüística i comunicativa de les llengües a partir de diverses situacions comunicatives del dia a dia de l'aula i de l'escola.Una de les línies del projecte educatiu és la de potenciar l'aprenenatge de les llengües des d'una òptica globalitzadora.

A l'escola, a part del català i el castellà, s'aprenent com a llengües estrangeres, l'anglès i el francés. A part com a activitats extraescolars, i complementant el projecte educatiu, es treballen també, l'anglès, el francés i addicionalment s'incorpora l'alemany.

Educació Infantil

Voramar fa anglès des de P3. A l'Educació Infantil es desenvolupa una metodologia, dissenyada per a l'aprenentatge de la llengues en les edats més primerenques per tal de facilitar desenvolupar les capacitats bàsiques a través de l'escolta i del joc adequats a l'edat de l'alumne.

Una de les classes d'anglès, es fa desdobladament per tal d'afavorir un aprenentatge més personalitzat.

Educació Primària

El Pla experimental de llengües estrangeres a l’etapa de l’Educació Primària que ha permès la incorporació de la llengua anglesa en altres matèries. A tercer i quart de primària els alumnes fan les tres hores d’anglès de la matèria, una d’elles desdoblada, una de coneixement del medi (Science) i dues de plàstica (Arts and Craft), fent una immersió de 6 hores a la setmana. A cicle superior, l’alumnat fa les tres hores de la matèria, una d’elles desdoblada i cinc hores de ciències i medi. En total fan una immersió de 8 hores a la setmana. També al llarg de la primària una de les classes es desdoblada i a partir de cicle superior, es compta amb el suport d'un auxiliar de conversa nadiu.

Plataforma Edmodo

La plataforma Edmodo, es una eina que funciona a través d'Internet i que posa en relació alumnes de cicle superior de Primària de l'Escola amb alumnes d'una escola de Chicago.

Edmodo proporciona de forma fàcil mecanismes d’aprenentatge de la llengua anglesa que faciliten el compartir entre professorat i alumnat de diferents països.

Educació Secundària

Responent també al Projecte Educatiu de Centre i en el marc de l’aprenentatge de les llengües estrangeres, es desenvolupa el Pla integral de llengües estrangeres a l’etapa de la Secundària. Aquest projecte que ha estat aprovat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat, té com a objectiu donar continuïtat a l’ESO del Projecte de llengües estrangeres desenvolupat a la Primària i en concret:

-Introduir i per tal de donar continuïtat al treball fet a l’etapa d’Educació Primària, de forma gradual i progressiva la llengua anglesa en altres àrees curriculars.

-Potenciar la competència de parlar i conversar introduint recursos que ho afavoreixin.

-Potenciar que els alumnes facin exàmens certificadors del coneixement de les llengües.

A Secundària es realitzen les tres hores d'Anglès a la setmana com primera llengua estrangera, una d’elles desdoblada, es fan matèries optatives en anglès i l’educació física.

Així mateix a partir de primer d'ESO, s’incorpora el Francès com a segona llengua estrangera obligatòria, realitzant-se tres hores de francés a la setmana.

L'auxiliar de conversa

En el marc del projecte de llengües estrangeres, l'escola disposa d'un auxiliar de conversa nadiu que treballa en el desenvolupament de la competència de la parla en llengüa anglesa a partir de cinquè curs de Primària.

Preparació per als exàmens de la Cambridge English Language Assessment i del DELF

La nostra escola té el reconeixement de centre preparador de la Cambridge English Language Assessment de la Universitat de Cambridge.

La bona experiència en de Voramar en la preparació d’alumnes per als exàmens certificadors de la competència en llengua anglesa d’acord al Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengues (MCER), ha comportat aquest reconeixement.

Amb aquesta distinció facilitem a l’alumnat la certificació del coneixement de la llengua anglesa d’acord a l’esmentat marc de referència. Els certificats de la Cambridge English Language tenen reconeixement a tot el mon i són acceptats per un gran nombre d’organitzacions internacionals (universitats, empreses,administracions,...).

L'escola presenta els seus alumnes en acabar l'ESO, als exàmens del FC (First Certificate) i del (PET) en anglès i del DELF en francés.

La English Culture Week

l'English Culture Week, és un projecte de col.laboració entre Voramar i Home to Home dirigit a l'alumnat d'ESO, pel qual aquests fan una estada d'una setmana a Anglaterra i en famílies treballant un projecte acadèmic sobre un tema concret i preparat des de l'escola.

Podeu trobar més informació en el següent vincle: English Culture Week

Échange scolaire Bordeaux-Barcelona

L’escola Voramar i l’Escola Saint Seurin de Bordeus tene un acord d’intercanvi escolar pel qual alumnes de Voramar fan una estada de dues setmanes a Bordeus per a l’aprenentatge de la llengua francesa i alumnes del Collège Saint Seurin fan una estada a Barcelona també de dues setmanes per a l’aprenentatge del Castellà.

Més informació

El blog

A continuació us deixem un vincle al blog de l'escola del Projecte PILE (Pla Integral de Llengües Estrangeres) de l'ESO on es recullen alguns dels treballs i activitats que es desenvolupen en l'aprenentatge de la llengua Anglesa a la Secundària: Blog PILE

Activitats extraescolars

Les activitats extraescolars fetes fora de l'horari lectiu són una oportunitat per potenciar el desenvolupament de competències lingüístiques. A l'escola es vetlla per a que aquestes activitats es facin de forma coordinada al projecte educatiu d'escola i siguin un complement a l'activitat lectiva.

Actualment es fan les següents activitats:

  • Llengua anglesa - A partir de P3
  • Llengua francesa - A partir de 1r d'ESO
  • Alemany - A partir de 5è de Primària
  • English Workshops - A partir de 5è de Primària

Europa Cantat

Europa Cantat és una trobada de corals infantils i jovenils de caire internacional a la que hi participen grups de coral de tot Europa donant una gran oportunitat de tenir una experiència internacional a les nostres corals.

És un un festival coral que posa el focus en nens i nenes sota els 18 anys oferint tallers corals en petits grups, concerts, open-singing i altres activitats no musicals. Els participants viuen tots junts en residències i els àpats també es fan amb el grup coral. Tot l’horari està adaptat i pensat per a l’edat dels grups participants.

Cada tres anys aquest festival s’organitza des d’una federació territorial diferent; la darrera edició va ser el 2017 a Lió, França.