26 de novembre de 2018

ELECCIONS

La Resolució ENS/2232/2018, d'1 d'octubre estableix el calendari electoral per renovar els membres dels Consells Escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics i detalla el següent:

 • Inici del procés: a partir del dia 5 de novembre de 2018
 • Constitucions de les meses electorals: abans del dia 14 de novembre de 2018
 • Votacions: entre els dies 26 de novembre i 30 de novembre de 2018 (ambdós inclosos)
 • Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres: abans del dia 21 de desembre de 2018.

COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR

Director/a (President/a del consell):

1. Sr. Josep Romero Gómez

Representants de la titularitat:

1. Sra. M. Mercè Ponsà Sánchez

2. Sr. Carles Pacha Vicente

3. Sr. Lluís Pascual Rodríguez

Representants dels professors:

1. Sra. Marta Batlle i Arribas

2. Sra. Rosa Llanos i Martí

3. Sra. Mercè Sempere Compte - Correspon renovar 2018

4. Sra. Eulàlia Serra Solà - Correspon renovar 2018

Representants dels pares i mares d'alumnes:

1. Sra. Inmaculada Martínez Marín

2. Sr. Eduard Legazpi Piñeiro

3. Sra. M. Teresa Millan Rodríguez - Correspon renovar 2018

Representant de l’Associació de Mares i Pares

1. Sra. Creu Pla Gonzàlez

Representants dels d'alumnes:

1. Sra. Laura Colell i Martínez - Correspon renovar 2018

2. Sra. Aina Gonzàlez Surinyach - Correspon renovar 2018

Representants del personal d'administració i serveis:

1. Sr. Miquel Lancho i Magem

CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS

Les eleccions al Consell Escolar seran a l'escola el dia 26 de novembre de 2018 d'acord al següent:

 • Pares i mares: De 17 a 19 hores
 • Professorat: De 17 a 19 hores
 • Alumnes: De 15 a 17 hores

CANDIDATURES

Els candidats i candidates a formar part del Consell Escolar de l'Escola Voramar són els /les següents:

Professorat

 • Núria Canet Gómez d'Educació Primària
 • Judit Redondo Borrás d'Educació Infantil

Pares i mares d'alumnes

 • Sandra Beltran de Heredia Marrodan

Alumnes

 • Núria Jané García de 3r d'ESO - A
 • Nora Porset Farriol de 3r d'ESO - A
 • Pol Torné Fisa de 3r d'ESO - B