Llums, càmeres.... i COLÒNIES!

  • Un fil conductor que orientarà el conjunt de les activitats proposades des de l'equip de monitors.
  • Centre d'interès adequat a l'edat i el grup, deixant marge pel temps lliure i autonomia dels nois/es.
  • Els nois i noies seràn partíceps i corresponsables de dinamitzar algunes de les activitats vinculades a les motivacions i al fil conductor.


Llums, càmeres.... i COLÒNIES!


Uns malvats han obert portals i han acabat amb els móns de les pel·lícules

Ens ajudaras a tancar-los?

Planning colònies 2019

Planning colònies 2019

Excursionisme

Acampada i bivac

Activitats alternatives

Activitat Estrella

Hípica El Serrat

  • Passeig en cavall
  • Passeig en carro
  • Horse ball
  • Taller de cuida del cavall

Colònies Voramar 2019

Mitjans

4t, 5è i 6è de primària