Вітаємо Вас на сайті комунальної установи "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" Гуляйпільської міської ради!

Відповідно до пункту 5 розділу Х Закону України «Про повну загальну середню освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2020.№ 672 "Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників" з метою сприяння розвитку педагогічних працівників закладів освіти Гуляйпільської міської ради Запорізької області, керуючись пунктом 30 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування України" рішенням сесії Гуляйпільської міської ради від 27.08.2020 № 8 створено комунальну установу "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" Гуляйпільської міської ради.

Основними завданнями Центру є сприяння професійному розвитку педагогічних працівників закладів освіти, їх психологічна підтримка та консультування.

Основні завдання центру:

  • сприяння професійному розвитку педагогів;

  • забезпечення психологічної підтримки та консультування із широкого кола питань, пов’язаних з освітнім процесом;

  • узагальнення та поширення інформації про можливості професійного розвитку освітян: програми підвищення кваліфікації, вебресурси та інші інструменти, які зможуть стати у нагоді для професійного зростання педагогів;

  • координація діяльності професійних спільнот педагогів.

Центр надає консультації з наступних напрямів:

  • планування та визначення траєкторії професійного розвитку;

  • проведення супервізії;

  • розроблення документів закладу освіти;

  • впровадження компетентнісного, особистісно-орієнтованого, діяльнісного та інклюзивного підходів у навчанні;

  • застосування нових освітніх технологій;

  • організація освітнього процесу за різними формами, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання.