TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

ĐO LƯỜNG VÀ QUẢN TRỊ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Tư vấn đo lường văn hoá doanh nghiệp hiện tại, định hướng và tạo đồng thuận về VHDN mong muốn, xác định lộ trình quản trị sự thay đổi VHDN


PHÁT TRIỂN QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO KẾ THỪA

Tư vấn phát triển đội ngũ cấp trung phục vụ cho tăng trưởng và kế thừa, sử dụng thang đo MSAI và JSS, và huấn luyện kèm cặp kỹ năng quản lý và lãnh đạo


XÂY DỰNG TỔ CHỨC MANG TÍNH HỌC TẬP

Xây dựng đội ngũ ham học hỏi, quản lý tri thức, tạo môi trường học tập, ứng dụng công nghệ vào học tập


HUẤN LUYỆN CÁ NHÂN

ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ

Xác định tính cách, năng lực, tiềm năng, giá trị của bản thân, có kế hoạch để phát triển bản thân & nghề nghiệp, cân bằng sức lực để thực hiện kế hoạch trong tâm thế bình an, có trí tuệ và tình yêu thương


TRỞ THÀNH QUẢN LÝ

Nếu bạn đang đứng trước ngưỡng cửa trở thành nhà quản lý, với dự án mới cần thành công hoặc với đội ngũ cần bạn dẫn dắt, mà lại chưa biết bắt đầu từ đâu? Hãy khởi đầu với 1 ly cà phê an nhiên tự tại cùng chuyên gia cộng đồng Vita Share


CẢM XÚC VÀ TRÍ TUỆ

Nhận biết hoạt động của tất cả giác quan trong từng giây phút hiện tại. Nhẹ nhàng thư thái trong từng cảm xúc sẽ phát sinh trí tuệ đi kèm với các tâm thiện khác. Hạnh phúc và tình thương sẽ tiếp tục đòng hành với trí tuệ cho cuộc sống thành công.


GẶP CHUYÊN GIA

1. XÁC ĐỊNH

Có một chút băn khoăn về định hướng cuộc sống hay sự nghiệp. Có một kỹ năng nào đó cần được phát triển cho tương lai.

Có một đội ngũ nhân viên cần kỳ năng để hoàn thành mục tiêu doanh nghiệp,..

2. CHỌN CHUYÊN GIA

Mỗi chuyên gia của cộng đồng có thể khác nhau về độ tuổi, chuyên môn, nhưng tất cả đều chia sẻ chung giá trị của trí tuệ, tình yêu thương và hạnh phúc.

Linkedin của chuyên gia sẽ giúp bạn hiểu thêm về họ

3. QUYẾT ĐỊNH HÀNH ĐỘNG

Chuyên gia dành một lượng thời gian của họ để đóng góp cho cộng đồng. Hãy đăng ký làm

TÌNH NGUYỆN VIÊN >>

hoặc liên lạc với tình nguyện viên để đặt lịch gặp chuyên gia

Tiến sĩ Trịnh Quốc Trị

Người sáng lập Vita Share Community 2008

Ms. Lê Thanh Tú

CEO tại Công ty Jolie Siam 11 năm từ 2007

Tiến sĩ Pete Ooi

Chủ tịch Học viện Lãnh đạo Toàn cầu (GLA), Malaysia