Residential

2 workshop: PMP và PRCP tại Malaysia

Tháng 8 tới sẽ diễn ra 2 chương trình cộng đồng PMP và PRCP - 7 ngày tại Kuala Lumpur. Nội dung như sau:

1. Professional Management Program: (Quản trị chuyên nghiệp) dành cho các nhà quản lý doanh nghiệp và những người muốn nâng cao kiến thức kỹ năng quản trị cho việc thăng tiến cũng như lấy học vị MBA. Lịch trình dự kiến như sau:

Day 11-Aug 2018 Saturday – Arrival in Kuala Lumpur.

Day 12-Aug 2018 Sunday – Business Research.

Day 13-Aug 2018 Monday – Management & Strategic Management.

Day 14-Aug 2018 Tuesday – Global Economics.

Day 15-Aug 2018 Wednesday – Study Break

Day 16-Aug 2018 Thursday – Business Plan and Financial Budgeting.

Day 17-Aug 2018 Friday – Accounting & Finance.

Day 18-Aug 2018 Saturday – Return to Vietnam.


2. Chương trình Professional Research Competency Program (PRCP) dành cho những người làm công việc giáo dục và đào tạo, những giảng viên, những người ra quyết định chiến lược của công ty, của SBU hay của bộ phận chức năng. Đặc biệt những người đang làm luận án nghiên cứu. Lịch trình như sau:

Day 11-Aug 2018 Saturday : Arrival in Kuala Lumpur.

Day 12-Aug 2018 Sunday : Introduction

Day 13-Aug 2018 Monday : Literature Review.

Day 14-Aug 2018 Tuesday : Research Methodology.

Day 15-Aug 2018 Wednesday: Study Break

Day 16-Aug 2018 Thursday : Data Analysis and Findings

Day 17-Aug 2018 Friday : Discussion & Conclusion

Day 18-Aug 2018 Saturday : Return to Vietnam.


Hai nhóm tham gia 2 chương trình sẽ đi cùng nhau chung 1 đoàn, ở chung 1 khách sạn, ăn uống, sinh hoạt và tham dự các hoạt động ngoại khóa và học ngày đầu (nhập môn nghiên cứu) cùng nhau.

Cả 2 chương trình đều diễn ra theo hình thức coaching, sau chương trình học viên sẽ có kỹ năng thực hiện được 1 dự án cho doanh nghiệp của mình.

Tiến sĩ Trịnh Quốc Trị và Tiến sĩ Tan Khong Sin sẽ phụ trách việc mentorship cho từng thành viên trong đội nghiên cứu, giúp tất cả bảo vệ thành công đề cương nghiên cứu vào ngày cuối cùng trước khi bế mạc chương trình.

Chương trình PMP sẽ do nhiều giảng viên phụ trách theo hình thức song ngữ.

Chi phí cho 1 tuần vẫn không thay đổi: 1000 USD + vé máy bay tự túc.


Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ ban liên lạc tình nguyện viên ở cuối trang