Offline

Chia sẻ cộng đồng về SPSS

Ngày 05/08/2018 Vita Share Community sẽ tổ chức 1 buổi chia sẻ cộng đồng về hướng dẫn phân tích dữ liệu nghiên cứu bằng phần mềm SPSS. Nội dung bao gồm:

Cách tạo bảng hỏi nghiên cứu khảo sát

-Cách thu thập dữ liệu

-Cách phân tích dữ liệu để có thông tin cần

-Cách chọn phương pháp phân tích định tính và định lượng

-Cách kiểm định giả thuyết bằng hồi quy tuyến tính đa bội (MLR)

-Cách sử dụng phần mềm SPSS để xử lý dữ liệu.

Chương trình được chia sẻ bởi thầy Trịnh Quốc Trị - chuyên gia hướng dẫn nghiên cứu sinh.

Đối tượng tham gia: Những ai có quan tâm đều có thể tham gia.

Thời gian tổ chức: 9:30 -12:00 chủ nhật ngày 05/08/18

Địa điểm: Phòng training lầu 6, VNDIRECT 90 Pasteur, Quận 1, TP. HCM.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ ban liên lạc tình nguyện viên ở cuối trang

Cám ơn!