Offline

Hướng dẫn viết luận văn nghiên cứu

Ngày 08/12/2018 Vita Share Community sẽ tổ chức 1 buổi hướng dẫn các anh chị đã tham gia chương trình research tại Malaysia.

Trọng tâm: Tiếp tục triển khai viết bài luận văn cũng như mở rông sâu thêm về nghiên cứu do thầy Trịnh Quốc Trị trực tiếp hương dẫn.

Bên cạnh đó, những ai có quan tâm và muốn tìm hiểu về nghiên cứu đều có thể đăng kí thăm gia.

Thời gian tổ chức: 9:30 -12:00 chủ nhật ngày 08/12/18

Địa điểm: Cập nhật sau

Mọi thông tin vui lòng liên hệ ban liên lạc tình nguyện viên ở cuối trang

Cám ơn!