Expressió Oral i Corporal

PAUTA PER LES EXPOSICIONS ORALS Virolai